Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .12 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .23 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 .30 ASTRANTIA MINOR L.   1-4
 .31 LUZU SILV VAR. SIEBERI 1-4
 .31 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .34 SOLDANELLA ALPINA L.  2-5
 .34 RHODODENDRON FERRUGINEU 4-6
 .35 PINUS CEMBRA L.     1-6
 .35 SORBUS CHAMAEMESPILUS ( 1-6
 .35 GENTIANA PURPUREA L.  1-4
 .37 ASTRANTIA MINOR L.   2-4
 .37 LUZU SILV VAR. SIEBERI 2-4
 .37 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 1-6
 .37 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
 .38 GENTIANA PUNCTATA L.  1-4
Ecart
 .39 CALAMAGROSTIS VILLOSA ( 1-6
 .39 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .39 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5
 .40 LARIX DECIDUA MILL.   1-6
 .40 LYCOPODIUM SELAGO L.  1-5
 .40 FESTUCA FLAVESCENS BELL 1-6
 .40 ALCHIMILLA ALPINA L.  2-5
 .41 LARIX DECIDUA MILL.   4-6
 .41 LONICERA CAERULEA L.  1-4
 .42 HYPERICUM RICHERI VILL. 2-5
 .42 FESTUCA FLAVESCENS BELL 3-6
 .42 HYPERICUM RICHERI VILL. 1-5
 .42 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .42 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
 .42 PHLEUM ALPINUM L.    1-6