Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

PHLEUM ALPINUM L. 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .13 PHLEUM ALPINUM L.    2-6
 .32 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
 .33 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .35 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 1-4
 .35 POTENTILLA AUREA L.   1-5
 .36 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .36 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .37 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .37 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 2-5
 .37 AJUGA PYRAMIDALIS L.  1-3
 .37 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-5
 .38 POA ALPINA L.      1-6
 .38 LUZU CAMP SUBS SUDETICA 1-4
 .39 CREPIS AUREA (L.) CASS. 1-4
 .39 POA ALPINA L.      2-6
Ecart
 .39 CAMPANULA BARBATA L.  1-4
 .39 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .39 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .39 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .39 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .39 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .39 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4
 .39 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6
 .39 SOLDANELLA ALPINA L.  2-5
 .39 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 1-6
 .39 POTENTILLA AUREA L.   2-5
 .39 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
 .40 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .40 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .40 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6