Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

ALCHIMILLA ALPINA L. 1-5
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .15 ALCHIMILLA ALPINA L.  2-5
 .30 ALCH ALPI SUBS SAXATILI 1-5
 .32 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
 .33 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6
 .34 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
 .36 SILENE RUPESTRIS L.   1-4
 .36 AJUGA PYRAMIDALIS L.  1-3
 .37 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .38 LEONTODON PYRENAICUS GO 2-6
 .38 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .38 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6
 .38 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .39 ALCH ALPI SUBS SAXATILI 2-5
 .39 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 .39 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
Ecart
 .40 ARNICA MONTANA L.    1-6
 .40 JUNI COMM SUBS NANA WIL 3-6
 .40 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .41 PINUS MONTANA MILL.   1-6
 .41 PINU MONT RACE UNCINATA 1-6
 .41 PHLEUM ALPINUM L.    1-6
 .42 NARDUS STRICTA L.    1-6
 .42 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 3-6
 .42 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4
 .42 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6
 .42 PULS ALPI SUBS SULPHURE 1-6
 .43 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .43 POA ALPINA L.      1-6
 .43 ASTRANTIA MINOR L.   1-4
 .43 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5