Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

PULS ALPI SUBS SULPHURE 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .25 PULS ALPI SUBS SULPHURE 2-6
 .32 LUZULA PEDIFORMIS (CHAI 1-5
 .34 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .35 LUZULA PEDIFORMIS (CHAI 2-5
 .36 GENTIANA KOCHIANA PERRI 2-5
 .37 AJUGA PYRAMIDALIS L.  1-3
 .37 FESTUCA SPADICEA L.   1-6
 .39 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6
 .39 SILENE RUPESTRIS L.   1-4
 .39 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .40 HYPERICUM RICHERI VILL. 1-5
 .41 CAMPANULA BARBATA L.  1-4
 .41 GALI PUMI SUBS TENUE VI 1-5
 .41 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .42 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5
Ecart
 .42 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .42 FESTUCA ESKIA RAM.   1-6
 .42 PEDICULARIS TUBEROSA L. 1-3
 .42 PULSATILLA ALPINA L.  2-6
 .42 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5
 .43 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .43 GALI ASPE SUBS ANISOPHY 1-5
 .43 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .43 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .43 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4
 .43 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .44 HYPERICUM RICHERI VILL. 2-5
 .44 LOTU CORN VAR. ALPINUS 2-5
 .44 LASERPITIUM HALLERI CRA 1-6
 .44 SENECIO DORONICUM L.  1-4