Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

LASERPITIUM HALLERI CRA 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .24 LASERPITIUM HALLERI CRA 2-6
 .33 CAMPANULA BARBATA L.  1-4
 .36 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4
 .38 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 2-4
 .38 CENTAUREA UNIFLORA L.  1-4
 .38 CAMPANULA BARBATA L.  2-4
 .38 PEDICULARIS TUBEROSA L. 1-3
 .39 FESTUCA SPADICEA L.   1-6
 .40 HYPOCHOERIS UNIFLORA VI 1-3
 .40 PHYT MICH SUBS BETONICA 1-3
 .40 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4
 .41 CENT UNIF SUBS NERVOSA 1-3
 .42 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .42 CENTAUREA UNIFLORA L.  2-4
 .42 SENECIO DORONICUM L.  1-4
Ecart
 .42 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .43 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .43 POTENTILLA GRANDIFLORA 2-4
 .43 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .43 CREPIS CONIZAEFOLIA (GO 1-6
 .43 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .44 PULS ALPI SUBS SULPHURE 1-6
 .44 PHYT MICH SUBS BETONICA 2-3
 .44 FESTUCA SPADICEA L.   5-6
 .44 STACHYS DENSIFLORUS BEN 1-2
 .44 GENTIANA KOCHIANA PERRI 2-5
 .45 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .45 POA VIOLACEA BELL.   1-6
 .45 SEDUM ANACAMPSEROS L.  1-3
 .45 PULSATILLA ALPINA L.  2-6