Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

PEDICULARIS TUBEROSA L. 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .33 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4
 .36 POTENTILLA GRANDIFLORA 2-4
 .36 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .36 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .36 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .36 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .36 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .37 CAMPANULA BARBATA L.  1-4
 .37 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .37 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .37 EUPHRASIA ALPINA LAM.  1-5
 .38 PULSATILLA VERNALIS L. 2-3
 .38 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .38 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .38 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
Ecart
 .38 LASERPITIUM HALLERI CRA 1-6
 .38 VERONICA ALLIONEI VILL. 1-4
 .39 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .39 DIANTHUS NEGLECTUS LOIS 1-3
 .39 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .39 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .39 CAMPANULA BARBATA L.  2-4
 .39 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .40 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .40 EUPHRASIA ALPINA LAM.  2-5
 .40 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .40 POA VIOLACEA BELL.   1-6
 .41 CERA ARVE VAR. STRICTUM 2-4
 .41 PULSATILLA VERNALIS L. 1-3
 .41 CENTAUREA UNIFLORA L.  1-4