Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .18 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .20 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .26 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .28 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .28 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .28 POA ALPINA L.      1-6
 .29 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .29 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .29 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .29 POA ALPINA L.      2-6
 .29 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5
 .31 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
 .31 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .31 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .31 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
Ecart
 .33 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .33 GEUM MONTANUM L.    2-5
 .33 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .33 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .33 HIERACIUM GLACIALE (REY 1-4
 .34 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .34 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-5
 .34 VERONICA ALLIONEI VILL. 1-4
 .35 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .35 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .35 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  2-5
 .35 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4
 .35 TRIFOLIUM THALII VILL. 2-6
 .35 VIOLA CALCARATA L.   2-4
 .35 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3