Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .14 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .21 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .23 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .23 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .23 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .24 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .25 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .27 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .27 POA ALPINA L.      1-6
 .27 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-5
 .28 POA ALPINA L.      2-6
 .29 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .29 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .30 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .30 CERA ARVE VAR. STRICTUM 2-4
Ecart
 .30 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .30 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .31 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .31 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .31 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .31 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  2-5
 .32 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5
 .32 EUPHRASIA ALPINA LAM.  1-5
 .33 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .33 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6
 .33 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4
 .33 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .33 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .34 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
 .34 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4