Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .21 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .21 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .23 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .23 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-5
 .24 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .25 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .25 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .26 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .26 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .27 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .28 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  2-5
 .28 POA ALPINA L.      2-6
 .28 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .28 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .28 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
Ecart
 .29 POA ALPINA L.      1-6
 .29 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .29 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .29 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5
 .30 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .30 POA VIOLACEA BELL.   1-6
 .30 EUPHRASIA ALPINA LAM.  1-5
 .30 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .31 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .31 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .31 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .31 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .31 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .32 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .32 LOTU CORN VAR. ALPINUS 2-5