Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

PEDICULARIS ROSTRATOSPI 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .21 PEDICULARIS ROSTRATOSPI 2-3
 .31 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .34 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .35 VIOLA CALCARATA L.   2-4
 .36 GEUM MONTANUM L.    2-5
 .39 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .39 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .40 PHLEUM ALPINUM L.    1-6
 .40 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .41 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4
 .41 CAMPANULA BARBATA L.  1-4
 .42 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .42 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-5
 .42 POTENTILLA GRANDIFLORA 2-4
 .42 PHLEUM ALPINUM L.    2-6
Ecart
 .43 GENTIANA KOCHIANA PERRI 2-5
 .43 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6
 .43 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  2-5
 .43 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .43 SEDUM ANACAMPSEROS L.  1-3
 .43 SOLDANELLA ALPINA L.  2-5
 .44 CENTAUREA UNIFLORA L.  1-4
 .44 DIANTHUS NEGLECTUS LOIS 1-3
 .44 GENTIANA PUNCTATA L.  1-4
 .44 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .44 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .44 POTENTILLA AUREA L.   1-5
 .44 VERONICA ALLIONEI VILL. 1-4
 .45 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .45 POA VIOLACEA BELL.   1-6