Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

ASTRAGALUS SERICEUS LAM 1-5
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .30 ASTRAGALUS SERICEUS LAM 2-5
 .33 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .34 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .39 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .39 AVENA MONTANA VILL.   2-5
 .40 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .41 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .41 ASTRAGALUS AUSTRALIS (L 1-3
 .42 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .43 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .43 POLYGALA ALPINA (DC.) P 1-3
 .43 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .43 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .43 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .44 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
Ecart
 .44 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .44 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .45 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
 .45 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .45 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
 .45 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .45 ASTRAGALUS ALPINUS L.  1-4
 .47 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .47 DRYAS OCTOPETALA L.   4-6
 .47 ASTRAGALUS AUSTRALIS (L 2-3
 .47 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
 .47 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .47 ARENARIA CILIATA L.   2-5
 .47 ARENARIA GRANDIFLORA L. 1-4
 .47 POA ALPINA L.      1-6