Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

AGROSTIS ALPINA SCOP. 1-5
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .18 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .28 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .29 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .30 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .30 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .31 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .32 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .33 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .33 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
 .34 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
 .34 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .34 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
 .34 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .35 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .35 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
Ecart
 .35 POA ALPINA L.      1-6
 .35 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .35 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5
 .36 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .36 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5
 .36 SILENE ACAULIS L.    1-6
 .37 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .37 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .38 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .38 ARENARIA CILIATA L.   2-5
 .38 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .38 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .38 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
 .38 ERIGERON UNIFLORUM L.  1-4
 .38 PULSATILLA VERNALIS L. 1-3