Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .15 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .24 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .27 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .29 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
 .29 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .29 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .29 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .30 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .30 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .31 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .32 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .32 AVENA MONTANA VILL.   2-5
 .32 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .33 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .33 ASTRAGALUS SERICEUS LAM 1-5
Ecart
 .33 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
 .35 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .35 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .35 ASTRAGALUS AUSTRALIS (L 1-3
 .36 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .37 POA ALPINA L.      1-6
 .37 ARENARIA CILIATA L.   2-5
 .37 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .38 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 1-4
 .38 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 2-3
 .38 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
 .38 ASTRAGALUS ALPINUS L.  1-4
 .38 GREGORIA VITALIANA (L.) 1-4
 .39 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .39 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4