Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 2-3
 .28 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .29 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .30 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .30 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .30 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .32 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .33 ASTRAGALUS AUSTRALIS (L 1-3
 .33 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .33 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .35 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .35 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .35 ARENARIA CILIATA L.   2-5
 .35 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 1-4
 .36 ASTER ALPINUS L.    1-4
Ecart
 .37 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .37 AVENA MONTANA VILL.   2-5
 .38 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 2-4
 .38 FESTUCA PUMILA VILL.  3-5
 .39 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
 .39 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .39 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .39 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .39 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .40 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
 .41 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
 .41 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 2-4
 .42 ASTER ALPINUS L.    2-4
 .43 ASTRAGALUS AUSTRALIS (L 2-3
 .43 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5