Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .21 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 2-5
 .34 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .34 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .36 AVENA MONTANA VILL.   2-5
 .37 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
 .38 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .38 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .38 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .40 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .41 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
 .41 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .41 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
 .41 GYPSOPHILA REPENS L.  1-5
 .41 POA ALPINA L.      1-6
 .41 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
Ecart
 .42 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .42 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .43 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .43 EUPHRASIA SALISBURGENSI 1-5
 .44 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5
 .44 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6
 .44 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .44 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3
 .44 POA ALPINA L.      2-6
 .44 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .45 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3
 .45 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .45 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .45 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .45 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5