Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

ASTER ALPINUS L. 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .17 ASTER ALPINUS L.    2-4
 .26 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .28 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .32 EUPHRASIA SALISBURGENSI 1-5
 .32 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .33 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .33 AVENA MONTANA VILL.   2-5
 .33 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .33 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .33 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .34 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 2-4
 .34 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4
 .35 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 2-4
 .35 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .35 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
Ecart
 .36 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .36 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
 .36 SENECIO DORONICUM L.  1-4
 .36 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .36 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .36 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5
 .37 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .37 CALAMINTHA ALPINA (L.) 1-5
 .37 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
 .38 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4
 .38 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
 .39 HIERACIUM VILLOSUM L.  1-4
 .39 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4
 .39 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .39 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5