Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .20 PLANTAGO SERPENTINA (MA 3-5
 .26 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .28 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4
 .31 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 2-4
 .32 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4
 .32 SENECIO DORONICUM L.  1-4
 .33 CARLINA ACAULIS L.   1-6
 .34 ONOB VICI SUBS MONTANA 1-6
 .35 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .35 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6
 .36 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .36 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 1-6
 .36 PEDICULARIS GYROFLEXA V 2-4
 .36 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .37 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
Ecart
 .37 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .38 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .38 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .38 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 1-5
 .38 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .39 CARDUUS CARLINAEFOLIUS 1-4
 .39 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .39 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .39 CERASTIUM ARVENSE L.  2-4
 .39 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-5
 .39 HIERACIUM PELETIERIANUM 1-5
 .39 PLANTAGO FUSCESCENS JOR 1-3
 .39 CALAMINTHA ALPINA (L.) 1-5
 .39 SENECIO DORONICUM L.  2-4
 .40 EUPHRASIA SALISBURGENSI 1-5