Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

CARDUUS CARLINAEFOLIUS 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .29 CARDUUS CARLINAEFOLIUS 2-4
 .32 SENECIO DORONICUM L.  1-4
 .33 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .33 CALAMINTHA ALPINA (L.) 1-5
 .34 SENECIO DORONICUM L.  2-4
 .36 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4
 .36 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 2-4
 .36 PEDICULARIS COMOSA L.  1-4
 .38 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .38 CALAMINTHA ALPINA (L.) 2-5
 .38 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .39 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .39 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5
 .39 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6
 .39 IBERIS SEMPERVIRENS L. 1-5
Ecart
 .40 AVENA MONTANA VILL.   2-5
 .40 ONOB VICI SUBS MONTANA 1-6
 .40 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .40 HIERACIUM VILLOSUM L.  1-4
 .40 SCUTELLARIA ALPINA L.  1-4
 .41 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .41 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .41 PEDICULARIS GYROFLEXA V 2-4
 .41 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .41 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .42 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .42 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5
 .42 PLANTAGO FUSCESCENS JOR 1-3
 .42 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .42 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5