Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

HIERACIUM VILLOSUM L. 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .29 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4
 .32 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 2-4
 .32 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .32 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .34 ONOB VICI SUBS MONTANA 1-6
 .34 SENECIO DORONICUM L.  1-4
 .34 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6
 .34 CALAMINTHA ALPINA (L.) 1-5
 .34 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .35 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4
 .36 LINUM ALPINUM JACQ.   1-5
 .37 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .37 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5
 .37 GALI ASPE SUBS ANISOPHY 1-5
 .37 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 2-4
Ecart
 .37 SENECIO DORONICUM L.  2-4
 .38 ANEMONE NARCISSIFLORA L 1-5
 .38 CALAMINTHA ALPINA (L.) 2-5
 .39 ONOB VICI SUBS MONTANA 3-6
 .39 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .39 CARDUUS DEFLORATUS L.  1-5
 .39 SENECIO CAPITATUS (WAHL 1-3
 .39 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .39 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .40 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .40 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .40 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .40 THESIUM ALPINUM L.   1-4
 .40 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 3-6
 .40 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4