Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

GENTIANA NIVALIS L. 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .27 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .31 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .31 ERIGERON UNIFLORUM L.  1-4
 .32 PULSATILLA VERNALIS L. 1-3
 .32 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .33 ANTENNARIA CARPATHICA ( 1-4
 .33 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .33 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5
 .33 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .33 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .34 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .34 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .36 FESTUCA PUMILA VILL.  3-5
 .36 SILENE ACAULIS L.    1-6
 .36 CAREX CURVULA ALL.   1-6
Ecart
 .36 SALI RETU VAR. SERPYLLI 1-6
 .37 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .37 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .38 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 2-5
 .38 STATICE MONTANA MILL.  1-5
 .38 PULSATILLA VERNALIS L. 2-3
 .38 ASTRAGALUS LAPPONICUS ( 1-5
 .39 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5
 .39 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .39 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4
 .39 GREGORIA VITALIANA (L.) 1-4
 .39 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .39 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .39 AVENA VERSICOLOR VILL. 1-5
 .39 SALIX RETUSA L.     1-6