Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

POLYGALA ALPINA (DC.) P 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .38 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .38 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .38 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .39 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .39 AVENA MONTANA VILL.   2-5
 .40 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .40 LOTU CORN VAR. ALPINUS 2-5
 .40 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .41 POA ALPINA L.      1-6
 .42 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .42 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .42 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .42 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .42 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .42 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
Ecart
 .42 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .42 POA ALPINA L.      2-6
 .42 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .43 ASTRAGALUS SERICEUS LAM 1-5
 .43 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .43 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .43 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .44 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
 .44 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .44 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .44 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .44 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .44 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .45 ASTRAGALUS ALPINUS L.  1-4
 .45 PRIM ELAT SUBS INTRICAT 1-4