Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CAREX RUPESTRIS BELLARD 1-5
   OBS = 388   LOC = 287   DIS = 235   QDR = 135   COC = 808

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .28 CAREX RUPESTRIS BELLARD 3-5
 .32 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .34 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6
 .36 SILENE ACAULIS L.    1-6
 .38 SILENE ACAULIS L.    2-6
 .38 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .38 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 2-6
 .39 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .39 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .40 SAXIFRAGA MOSCHATA WULF 1-5
 .40 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .40 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .41 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .41 GENTIANA TENELLA ROTTBO 1-3
 .41 PETROCALLIS PYRENAICA ( 1-3
 .41 COBRESIA BELLARDII (ALL 4-6
 .42 ARENARIA CILIATA L.   2-5
 .43 ANTENNARIA CARPATHICA ( 1-4
 .43 CAREX CURVULA ALL.   1-6
 .44 ERIGERON UNIFLORUM L.  1-4
 .44 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .44 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .44 FESTUCA PUMILA VILL.  3-5
 .44 DRABA CARINTHIACA HOPPE 1-2
 .44 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
 .45 SALIX RETUSA L.     1-6
 .45 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
 .45 SALI RETU VAR. SERPYLLI 1-6
 .46 LLOYDIA SEROTINA (L.) R 1-4
 .46 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 CAREX RUPESTRIS BELLARD 1-5 1.00 135
 .14 SILENE ACAULIS L.    1-6 .49 766
 .17 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .48 959
 .20 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6 .47 566
 .22 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 .46 537
 .24 DRABA AIZOIDES L.    1-3 .44 555
 .26 GENTIANA VERNA L.    1-4 .41 955
 .28 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 .39 403
 .30 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .41 2746
 .31 POA ALPINA L.      1-6 .37 1788
 .33 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6 .34 444
 .34 ARENARIA CILIATA L.   1-5 .34 404
 .35 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5 .33 446
   CAREX RUPESTRIS BELLARD 3-5
 .37 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5 .30 527
 .38 AVENA MONTANA VILL.   1-5 .30 672
 .39 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5 .29 291
 .40 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .30 1714
 .41 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .30 3177
 .42 CAREX CURVULA ALL.   1-6 .27 386
 .43 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 .27 713
 .44 ASTER ALPINUS L.    1-4 .27 591
 .44 ANTENNARIA CARPATHICA ( 1-4 .26 230
 .45 SALIX RETUSA L.     1-6 .25 372
 .46 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .25 1220
 .47 SEDUM ATRATUM L.    1-5 .24 207
   SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 2-6
 .48 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .30 6198
   POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
   SILENE ACAULIS L.    2-6
 .50 ERIGERON UNIFLORUM L.  1-4 .22 289
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CAREX RUPESTRIS BELLARD 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats