Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ANDROSACE VILLOSA L. 1-5
   OBS = 388   LOC = 293   DIS = 226   QDR = 121   COC = 949

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .16 ANDROSACE VILLOSA L.  2-5
 .38 PARO KAPE SUBS SERPYLLI 1-5
 .40 SIDERITIS HYSSOPIFOLIA 1-4
 .42 PARONYCHIA KAPELA (HACQ 1-5
 .42 SIDERITIS HYSSOPIFOLIA 2-4
 .43 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .45 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .45 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 3-6
 .45 PARONYCHIA KAPELA (HACQ 2-5
 .45 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .45 ANTH VULN SUBS VULNERAR 1-4
 .46 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .46 GLOB CORD SUBS NANA LAM 3-5
 .47 ASTER ALPINUS L.    2-4
 .47 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .47 GYPSOPHILA REPENS L.  1-5
 .47 GENTIANA ANGUSTIFOLIA V 1-4
 .47 GYPSOPHILA REPENS L.  2-5
 .48 PARO KAPE SUBS SERPYLLI 2-5
 .48 ANTH VULN SUBS VULNERAR 2-4
 .48 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .49 ARENARIA GRANDIFLORA L. 1-4
 .49 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .49 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 2-5
 .50 GENTIANA ANGUSTIFOLIA V 2-4
 .50 DIANTHUS SUBACAULIS VIL 1-3
 .50 EUPHRASIA SALISBURGENSI 1-5
 .50 DIANTHUS SUBACAULIS VIL 2-3
 .50 POA ALPI VAR. BADENSIS 1-6
 .51 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 ANDROSACE VILLOSA L.  1-5 1.00 121
 .13 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .74 1178
 .17 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .67 2746
 .20 KOELERIA VALLESIANA (SU 1-6 .59 1700
   ANDROSACE VILLOSA L.  2-5
 .25 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .57 1714
 .28 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .60 6198
 .30 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .55 3177
 .32 ANTHYLLIS MONTANA L.  1-6 .51 895
 .34 AVENA MONTANA VILL.   1-5 .46 672
 .36 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 .45 500
 .38 POA ALPINA L.      1-6 .43 1788
 .39 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5 .38 527
 .40 DRABA AIZOIDES L.    1-3 .37 555
 .41 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 .35 713
   ANTHYLLIS VULNERARIA L. 2-5
   GLOBULARIA CORDIFOLIA L 3-6
 .44 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .34 1220
 .45 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 .33 537
 .46 ASTER ALPINUS L.    1-4 .32 591
 .47 GALIUM PUMILUM (LAM.) R 1-5 .32 1606
   SESLERIA COERULEA (L.) 3-6
 .48 GENTIANA ANGUSTIFOLIA V 1-4 .30 180
 .49 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .32 4055
 .50 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .28 1135
 .50 CAREX HUMILIS LEYSS.  1-6 .28 1748
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ANDROSACE VILLOSA L.  1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats