Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
   OBS = 322   LOC = 271   DIS = 232   QDR = 163   COC = 1131

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 2-3
 .28 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .28 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .31 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .31 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .31 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .31 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .31 ASTRAGALUS AUSTRALIS (L 1-3
 .32 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .33 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .35 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 1-4
 .35 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .35 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .36 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .37 ARENARIA CILIATA L.   2-5
 .37 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .38 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .38 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 2-4
 .38 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 2-4
 .38 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .39 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .39 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
 .40 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
 .40 FESTUCA PUMILA VILL.  3-5
 .40 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4
 .41 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .41 ASTRAGALUS AUSTRALIS (L 2-3
 .42 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
 .42 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .42 ASTER ALPINUS L.    2-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3 1.00 163
 .13 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .68 2746
 .16 ASTER ALPINUS L.    1-4 .58 591
 .19 GENTIANA VERNA L.    1-4 .53 955
 .21 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .58 6198
 .23 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 .50 537
 .25 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5 .47 446
 .27 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .47 3177
 .29 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .44 1220
 .30 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 .41 403
 .32 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .42 1714
   LEONTOPODIUM ALPINUM CA 2-3
 .35 ARENARIA CILIATA L.   1-5 .40 404
 .36 DRABA AIZOIDES L.    1-3 .39 555
 .37 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5 .38 527
 .39 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .38 959
 .40 POA ALPINA L.      1-6 .37 1788
   SESLERIA COERULEA (L.) 3-6
 .42 AVENA MONTANA VILL.   1-5 .36 672
 .43 SILENE ACAULIS L.    1-6 .36 766
 .45 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 .35 713
 .46 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5 .33 291
 .47 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6 .33 444
 .47 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 .33 726
 .48 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .33 1665
 .49 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .33 1178
 .50 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4 .29 358
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats