Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CARE ORNI SUBS ORNITHOP 1-3
   OBS = 81   LOC = 56   DIS = 50   QDR = 41   COC = 395

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .38 CARE ORNI SUBS ORNITHOP 2-3
 .40 SALIX RETUSA L.     1-6
 .40 SALIX RETUSA L.     3-6
 .41 PEDICULARIS ROSEA WULFE 1-2
 .41 CAREX ATRATA L.     1-6
 .42 SALIX RETICULATA L.   1-6
 .42 SALI RETU VAR. SERPYLLI 1-6
 .43 SALI RETU VAR. SERPYLLI 3-6
 .43 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .43 CAREX CAPILLARIS L.   1-5
 .44 CHAMAEORCHIS ALPINA (L. 1-2
 .45 SALIX RETICULATA L.   3-6
 .46 VERONICA APHYLLA L.   1-4
 .46 GENTIANA TENELLA ROTTBO 1-3
 .46 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 2-4
 .47 POA ALPI VAR. FRIGIDA 1-2
 .47 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
 .47 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .47 CAREX CAPILLARIS L.   2-5
 .47 CAREX FIRMA HOST.    1-5
 .48 COBRESIA BELLARDII (ALL 4-6
 .48 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .48 RANUNCULUS ALPESTRIS L. 1-6
 .48 CAREX RUPESTRIS BELLARD 3-5
 .49 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .49 ARENARIA CILIATA L.   2-5
 .49 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 1-4
 .49 CAREX RUPESTRIS BELLARD 1-5
 .49 ANTENNARIA CARPATHICA ( 1-4
 .49 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .07 CARE ORNI SUBS ORNITHOP 1-3 1.00  41
 .15 CAREX ORNITHOPODA WILLD 1-4 1.00 467
 .19 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .78 959
 .22 SALIX RETUSA L.     1-6 .66 372
 .25 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 .61 403
 .27 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6 .59 444
 .30 GENTIANA VERNA L.    1-4 .59 955
   POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .34 SILENE ACAULIS L.    1-6 .54 766
 .36 CAREX CAPILLARIS L.   1-5 .51 154
 .38 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6 .51 566
 .39 SALIX RETICULATA L.   1-6 .49 233
 .41 BARTSCHIA ALPINA L.   1-5 .49 526
 .43 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .49 2746
 .44 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .49 3177
 .46 POA ALPINA L.      1-6 .46 1788
 .47 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5 .44 446
 .48 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5 .41 625
 .50 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .41 794
 .51 SALI RETU VAR. SERPYLLI 1-6 .37 186
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CARE ORNI SUBS ORNITHOP 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats