Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CAREX FOETIDA ALL. 1-6
   OBS = 224   LOC = 194   DIS = 170   QDR = 123   COC = 509

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .29 CAREX FOETIDA ALL.   3-6
 .30 ALCHIMILLA PENTAPHYLLEA 1-6
 .36 SALIX HERBACEA L.    4-6
 .37 SALIX HERBACEA L.    1-6
 .38 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 2-5
 .39 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 1-5
 .41 GNAPHALIUM SUPINUM L.  2-5
 .41 GNAPHALIUM SUPINUM L.  1-5
 .43 VERONICA ALPINA L.   1-5
 .43 ALCHIMILLA PENTAPHYLLEA 4-6
 .46 CARDAMINE ALPINA (L.) W 1-4
 .47 SAGINA LINNAEI PRESL.  1-5
 .47 JUNCUS JACQUINI L.   1-4
 .48 GENTIANA BAVARICA L.  2-5
 .48 GENTIANA BAVARICA L.  1-5
 .49 CERASTIUM TRIGYNUM VILL 1-4
 .49 VERONICA ALPINA L.   2-5
 .50 POTENTILLA DUBIA (CRANT 1-3
 .50 CIRSIUM SPINOSISSIMUM ( 1-6
 .50 CERASTIUM TRIGYNUM VILL 2-4
 .51 ALOPECURUS GERARDI VILL 1-6
 .51 ALOPECURUS GERARDI VILL 3-6
 .52 SAGINA GLABRA (WILLD.) 1-4
 .54 PLANTAGO ALPINA L.   3-6
 .54 CARDAMINE ALPINA (L.) W 2-4
 .54 TARA OFFI SUBS ALPINUM 1-5
 .54 JUNCUS JACQUINI L.   2-4
 .55 LUZULA SPADICEA (ALL.) 1-5
 .56 ANDROSACE CARNEA L.   1-4
 .56 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 CAREX FOETIDA ALL.   1-6 1.00 123
 .16 POA ALPINA L.      1-6 .62 1788
 .20 SALIX HERBACEA L.    1-6 .59 364
 .23 GNAPHALIUM SUPINUM L.  1-5 .50 370
 .26 PLANTAGO ALPINA L.   1-6 .46 567
 .28 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 1-5 .43 256
 .30 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .43 1025
 .32 GEUM MONTANUM L.    1-5 .39 677
   POA ALPINA L.      2-6
 .35 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .37 959
 .37 ALCHIMILLA PENTAPHYLLEA 1-6 .37  86
 .38 ALOPECURUS GERARDI VILL 1-6 .37 216
   SALIX HERBACEA L.    4-6
 .41 VERONICA ALPINA L.   1-5 .34 307
   GNAPHALIUM SUPINUM L.  2-5
 .44 ANDROSACE CARNEA L.   1-4 .32 326
 .45 NARDUS STRICTA L.    1-6 .30 2155
 .46 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .27 655
 .47 CAREX GOODENOUGHI GAY  1-6 .27 1211
   SIBBALDIA PROCUMBENS L. 2-5
   PLANTAGO ALPINA L.   3-6
   GEUM MONTANUM L.    2-5
   CAREX FOETIDA ALL.   3-6
   LEONTODON PYRENAICUS GO 2-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CAREX FOETIDA ALL.   1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats