Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ALOPECURUS GERARDI VILL 1-6
   OBS = 408   LOC = 373   DIS = 300   QDR = 216   COC = 692

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 ALOPECURUS GERARDI VILL 3-6
 .29 PLANTAGO ALPINA L.   3-6
 .33 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .33 GEUM MONTANUM L.    2-5
 .34 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .35 SAGINA GLABRA (WILLD.) 1-4
 .36 RANUNCULUS PYRENAEUS L. 1-6
 .37 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .39 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .39 VIOLA CALCARATA L.   2-4
 .39 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .40 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 1-5
 .40 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .40 ANDROSACE CARNEA L.   1-4
 .41 TRIFOLIUM THALII VILL. 2-6
 .44 HIERACIUM GLACIALE (REY 1-4
 .44 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .45 GNAPHALIUM SUPINUM L.  1-5
 .45 HIERACIUM GLACIALE (REY 2-4
 .45 STATICE MONTANA MILL.  1-5
 .45 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4
 .45 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 2-5
 .45 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 2-5
 .45 POA ALPINA L.      2-6
 .45 POTENTILLA DUBIA (CRANT 1-3
 .46 PEDICULARIS ROSTRATOSPI 1-3
 .46 SAGINA GLABRA (WILLD.) 2-4
 .46 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 1-5
 .46 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6
 .46 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 ALOPECURUS GERARDI VILL 1-6 1.00 216
 .13 POA ALPINA L.      1-6 .73 1788
 .17 GEUM MONTANUM L.    1-5 .66 677
 .20 PLANTAGO ALPINA L.   1-6 .60 567
 .23 NARDUS STRICTA L.    1-6 .57 2155
   POA ALPINA L.      2-6
 .28 RANUNCULUS PYRENAEUS L. 1-6 .53 418
 .30 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .53 1025
 .33 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6 .53 896
 .35 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .50 655
   GEUM MONTANUM L.    2-5
 .39 GNAPHALIUM SUPINUM L.  1-5 .45 370
 .40 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .43 1220
 .42 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .43 1509
 .43 VIOLA CALCARATA L.   1-4 .41 393
 .45 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .41 733
 .46 GENTIANA VERNA L.    1-4 .38 955
 .47 ANDROSACE CARNEA L.   1-4 .36 326
 .48 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .46 8637
   PLANTAGO ALPINA L.   3-6
 .50 SALIX HERBACEA L.    1-6 .34 364
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ALOPECURUS GERARDI VILL 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats