Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ALCHIMILLA PENTAPHYLLEA 1-6
   OBS = 196   LOC = 157   DIS = 127   QDR = 86   COC = 448

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .29 ALCHIMILLA PENTAPHYLLEA 4-6
 .30 CAREX FOETIDA ALL.   1-6
 .31 SALIX HERBACEA L.    4-6
 .32 SALIX HERBACEA L.    1-6
 .34 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 1-5
 .35 CAREX FOETIDA ALL.   3-6
 .35 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 2-5
 .37 VERONICA ALPINA L.   1-5
 .39 GNAPHALIUM SUPINUM L.  2-5
 .39 GNAPHALIUM SUPINUM L.  1-5
 .42 CARDAMINE ALPINA (L.) W 1-4
 .43 VERONICA ALPINA L.   2-5
 .44 SAGINA LINNAEI PRESL.  1-5
 .46 CERASTIUM TRIGYNUM VILL 2-4
 .46 CERASTIUM TRIGYNUM VILL 1-4
 .46 JUNCUS JACQUINI L.   1-4
 .47 POTENTILLA DUBIA (CRANT 1-3
 .48 CARDAMINE ALPINA (L.) W 2-4
 .49 CIRSIUM SPINOSISSIMUM ( 1-6
 .50 SAGINA GLABRA (WILLD.) 1-4
 .50 GENTIANA BAVARICA L.  2-5
 .50 GENTIANA BAVARICA L.  1-5
 .50 TARA OFFI SUBS ALPINUM 1-5
 .50 ALOPECURUS GERARDI VILL 1-6
 .50 SAXIFRAGA ANDROSACEA L. 1-4
 .51 PLANTAGO ALPINA L.   3-6
 .52 JUNCUS JACQUINI L.   2-4
 .52 POTENTILLA DUBIA (CRANT 2-3
 .52 CHRYSANTHEMUM ALPINUM L 1-4
 .53 ALOPECURUS GERARDI VILL 3-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .10 ALCHIMILLA PENTAPHYLLEA 1-6 1.00  86
 .17 POA ALPINA L.      1-6 .81 1788
 .22 SALIX HERBACEA L.    1-6 .71 364
 .25 GNAPHALIUM SUPINUM L.  1-5 .59 370
 .28 CAREX FOETIDA ALL.   1-6 .52 123
 .31 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 1-5 .51 256
 .33 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .50 1025
 .35 VERONICA ALPINA L.   1-5 .49 307
 .38 PLANTAGO ALPINA L.   1-6 .48 567
   POA ALPINA L.      2-6
   GNAPHALIUM SUPINUM L.  2-5
 .43 GEUM MONTANUM L.    1-5 .41 677
 .45 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .41 959
   SALIX HERBACEA L.    4-6
 .47 CERASTIUM TRIGYNUM VILL 1-4 .34 142
 .49 NARDUS STRICTA L.    1-6 .34 2155
 .50 CHRYSANTHEMUM ALPINUM L 1-4 .31 439
 .51 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .31 937
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ALCHIMILLA PENTAPHYLLEA 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats