Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CARDAMINE ALPINA (L.) W 1-4
   OBS = 217   LOC = 174   DIS = 142   QDR = 108   COC = 440

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .26 CARDAMINE ALPINA (L.) W 2-4
 .33 GNAPHALIUM SUPINUM L.  2-5
 .34 GNAPHALIUM SUPINUM L.  1-5
 .37 SALIX HERBACEA L.    4-6
 .38 VERONICA ALPINA L.   2-5
 .38 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 2-5
 .38 VERONICA ALPINA L.   1-5
 .40 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 1-5
 .42 ALCHIMILLA PENTAPHYLLEA 1-6
 .42 SALIX HERBACEA L.    1-6
 .44 CERASTIUM TRIGYNUM VILL 2-4
 .45 CERASTIUM TRIGYNUM VILL 1-4
 .46 CAREX FOETIDA ALL.   1-6
 .48 CAREX PYRENAICA WAHLG. 1-5
 .48 SEDUM ALPESTRE VILL.  1-4
 .48 ALCHIMILLA PENTAPHYLLEA 4-6
 .49 SEDUM ALPESTRE VILL.  2-4
 .50 CAREX FOETIDA ALL.   3-6
 .50 LUZULA SPADICEA (ALL.) 2-5
 .51 CHRYSANTHEMUM ALPINUM L 1-4
 .51 LUZULA SPADICEA (ALL.) 1-5
 .52 SAGINA LINNAEI PRESL.  1-5
 .52 CHRYSANTHEMUM ALPINUM L 2-4
 .53 SAXIFRAGA ANDROSACEA L. 1-4
 .53 ARENARIA BIFLORA L.   1-4
 .53 POTENTILLA DUBIA (CRANT 1-3
 .55 HUTCHINSIA ALPINA (L.) 1-6
 .55 SAXIFRAGA ANDROSACEA L. 2-4
 .56 ANDROSACE CARNEA L.   1-4
 .57 ALOPECURUS GERARDI VILL 3-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 CARDAMINE ALPINA (L.) W 1-4 1.00 108
 .20 GNAPHALIUM SUPINUM L.  1-5 .78 370
 .23 POA ALPINA L.      1-6 .55 1788
 .26 SALIX HERBACEA L.    1-6 .51 364
 .29 VERONICA ALPINA L.   1-5 .49 307
   GNAPHALIUM SUPINUM L.  2-5
 .34 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 1-5 .41 256
 .36 SEDUM ALPESTRE VILL.  1-4 .41 315
 .38 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .40 1025
   CARDAMINE ALPINA (L.) W 2-4
 .41 CERASTIUM TRIGYNUM VILL 1-4 .34 142
 .43 CHRYSANTHEMUM ALPINUM L 1-4 .32 439
 .44 GEUM MONTANUM L.    1-5 .31 677
   SALIX HERBACEA L.    4-6
 .46 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6 .29 896
   SIBBALDIA PROCUMBENS L. 2-5
 .48 CAREX PYRENAICA WAHLG. 1-5 .26  81
   VERONICA ALPINA L.   2-5
 .49 LUZULA SPADICEA (ALL.) 1-5 .26 281
 .50 PLANTAGO ALPINA L.   1-6 .26 567
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CARDAMINE ALPINA (L.) W 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats