Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

BALLOTA FRUTESCENS (L.) 1-5
   OBS = 39   LOC = 37   DIS = 35   QDR = 29   COC = 109

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .31 CAMPANULA PETRAEA L.  1-1
 .65 HESPERIS LACINIATA ALL. 1-4
 .68 POTENTILLA SAXIFRAGA AR 1-3
 .73 ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 1-3
 .76 MOEHRINGIA DASYPHYLLA B 1-3
 .81 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 1-4
 .82 JASONIA GLUTINOSA (L.) 1-3
 .82 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .82 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 1-6
 .82 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4
 .83 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 2-6
 .83 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5
 .83 SEDUM DASYPHYLLUM L.  1-5
 .83 JUNIPERUS PHOENICEA L. 1-6
 .83 PHAGNALON SORDIDUM (L.) 2-4
 .83 ARABIS MURALIS BERTOL. 1-2
 .83 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .83 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4
 .83 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
 .84 ASPL LANC SUBS FONTANUM 2-4
 .84 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3
 .84 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .84 JUNIPERUS PHOENICEA L. 3-6
 .84 ASPLENIUM GLANDULOSUM L 1-4
 .84 CAMP ROTU VAR. MACRORRH 1-3
 .84 ADIANTUM CAPILLUS-VENER 1-6
 .85 PHAGNALON SORDIDUM (L.) 1-4
 .85 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 3-5
 .85 SILENE SAXIFRAGA L.   2-4
 .85 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 2-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .20 BALLOTA FRUTESCENS (L.) 1-5 1.00  29
 .25 EUPHORBIA SPINOSA L.  1-5 .55 553
 .31 CAMPANULA PETRAEA L.  1-1 .52  15
 .36 JUNIPERUS PHOENICEA L. 1-6 .52 618
 .39 BUXUS SEMPERVIRENS L.  1-6 .41 2302
   BALLOTA FRUTESCENS (L.) 3-5
 .42 HESPERIS LACINIATA ALL. 1-4 .28  11
 .43 PARIETARIA OFFICINALIS 1-6 .24 213
 .46 RUBUS COESIUS L.    1-6 .27 3898
 .48 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 1-6 .24 1865
 .49 HELICHRYSUM STAECHAS (L 1-6 .30 5820
 .50 LAVANDULA OFFICINALIS C 1-6 .25 3085
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      BALLOTA FRUTESCENS (L.) 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats