Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GLOB CORD SUBS CORDIFOL 1-6
   OBS = 140   LOC = 130   DIS = 92   QDR = 52   COC = 631

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .29 GLOB CORD SUBS CORDIFOL 3-6
 .46 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .47 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 3-6
 .48 ANTHYLLIS MONTANA L.  1-6
 .48 ANTHYLLIS MONTANA L.  3-6
 .49 GENTIANA ANGUSTIFOLIA V 1-4
 .51 ONONIS CENISIA L.    1-4
 .52 ANDROSACE VILLOSA L.  1-5
 .52 ANDROSACE VILLOSA L.  2-5
 .52 GENTIANA ANGUSTIFOLIA V 2-4
 .52 ASTER ALPINUS L.    2-4
 .53 AVENA SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .53 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 1-5
 .53 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .53 ANTH VULN SUBS DILLENII 1-4
 .54 CARL ACAU VAR. CAULESCE 1-4
 .54 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6
 .54 DIANTHUS SUBACAULIS VIL 1-3
 .54 GLOB CORD SUBS NANA LAM 3-5
 .54 ERYNGIUM SPINA-ALBA VIL 1-5
 .54 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .54 FEST DURI SUBS GLAUCA L 1-6
 .54 VIOLA RUPESTRIS SCHMIDT 1-5
 .54 PLANTAGO ARGENTEA CHAIX 1-4
 .55 ONONIS STRIATA GOUAN  1-6
 .55 POA ALPI VAR. BADENSIS 1-6
 .55 ANTH VULN SUBS DILLENII 2-4
 .56 HELI ITAL SUBS ITALICUM 1-4
 .56 MINUARTIA ROSTRATA RCHB 1-4
 .56 EUPHRASIA SALISBURGENSI 1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .08 GLOB CORD SUBS CORDIFOL 1-6 1.00  52
 .15 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 1.00 1178
 .20 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .87 1714
 .23 ANTHYLLIS MONTANA L.  1-6 .63 895
 .26 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .65 6198
 .29 FESTUCA DURIUSCULA L.  1-6 .62 2900
 .31 TEUCRIUM MONTANUM L.  1-6 .52 2545
 .32 ANDROSACE VILLOSA L.  1-5 .48 121
 .34 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .50 2746
 .36 FEST DURI SUBS GLAUCA L 1-6 .46 797
 .37 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .46 3177
 .39 CAREX HUMILIS LEYSS.  1-6 .44 1748
 .40 GENTIANA ANGUSTIFOLIA V 1-4 .42 180
   ANTHYLLIS MONTANA L.  3-6
   GLOB CORD SUBS CORDIFOL 3-6
   GLOBULARIA CORDIFOLIA L 3-6
 .45 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 .44 5494
 .46 DIANTHUS CARYOPHYLLUS L 1-4 .40 1506
 .47 CORONILLA MINIMA L.   1-5 .40 2040
 .48 LAVANDULA OFFICINALIS C 1-6 .38 1610
 .49 DIAN CARY SUBS VIRGINEU 1-4 .37 824
 .50 KOELERIA VALLESIANA (SU 1-6 .37 1700
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GLOB CORD SUBS CORDIFOL 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats