Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GYMNADENIA CONOPSEA (L. 1-5
   OBS = 2805   LOC = 2524   DIS = 1972   QDR = 1536   COC = 2949

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .19 LINUM CATHARTICUM L.  1-5
 .24 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 1-6
 .25 LINUM CATHARTICUM L.  2-5
 .26 BRIZA MEDIA L.     1-6
 .27 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 2-6
 .27 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5
 .27 BRIZA MEDIA L.     2-6
 .28 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 1-5
 .28 KOELERIA CRISTATA (L.) 1-5
 .29 GENTIANA CILIATA L.   1-3
 .29 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5
 .30 PLANTAGO MEDIA L.    1-5
 .30 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 2-5
 .30 KOEL CRIS SUBS PYRAMIDA 1-5
 .30 GENISTA TINCTORIA L.  1-5
 .30 ORCHIS MILITARIS L.   1-4
 .31 CAMPANULA GLOMERATA L. 1-5
 .31 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5
 .31 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 2-5
 .31 EUPHORBIA VERRUCOSA (L. 1-5
 .31 LEONTODON HISPIDUS L.  2-5
 .31 GENISTA TINCTORIA L.  2-5
 .32 POLYGALA AMARA L.    1-3
 .33 GYMNADENIA ODORATISSIMA 1-3
 .33 CENTAUREA SCABIOSA L.  1-5
 .33 PHYTEUMA ORBICULARE L. 2-5
 .33 AVENA PRATENSIS L.   1-6
 .34 HIPPOCREPIS COMOSA L.  2-6
 .34 SCABIOSA COLUMBARIA L. 2-5
 .34 TRIFOLIUM MONTANUM L.  1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .10 GYMNADENIA CONOPSEA (L. 1-5 1.00 1536
 .14 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .67 6062
 .18 BRIZA MEDIA L.     1-6 .64 4780
 .21 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .68 8637
 .24 LINUM CATHARTICUM L.  1-5 .53 2715
 .27 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .59 7799
 .29 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .47 4055
 .31 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .49 5972
 .33 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .48 4918
 .35 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5 .44 3447
 .36 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 .42 3638
 .38 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5 .40 2639
 .39 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .43 6198
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
   BRIZA MEDIA L.     2-6
 .43 KOELERIA CRISTATA (L.) 1-5 .35 2111
 .44 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 .34 3403
 .45 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6 .36 5050
 .46 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 1-5 .32 2496
 .47 FESTUCA OVINA L.    1-6 .34 5498
 .48 CARLINA VULGARIS L.   1-5 .30 2199
 .49 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .32 5426
 .50 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .30 3560
   SANGUISORBA MINOR SCOP. 2-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GYMNADENIA CONOPSEA (L. 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats