Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

POLYGALA AMARA L. 1-3
   OBS = 670   LOC = 564   DIS = 466   QDR = 384   COC = 1296

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .06 POLY AMAR SUBS AMARELLA 1-3
 .23 POLYGALA AMARA L.    2-3
 .26 POLY AMAR SUBS AMARELLA 2-3
 .32 GYMNADENIA CONOPSEA (L. 1-5
 .34 GYMNADENIA ODORATISSIMA 1-3
 .36 EUPHRASIA ROSTKOVIANA H 1-5
 .36 EUPHRASIA ROSTKOVIANA H 2-5
 .37 LINUM CATHARTICUM L.  1-5
 .37 TETR SILI VAR. MARITIMU 1-6
 .39 LINUM CATHARTICUM L.  2-5
 .40 TETRAGONOLOBUS SILIQUOS 1-6
 .40 GENTIANA CILIATA L.   1-3
 .40 BRIZA MEDIA L.     1-6
 .41 HERMINIUM MONORCHIS (L. 1-3
 .41 BRIZA MEDIA L.     2-6
 .42 EUPHORBIA VERRUCOSA (L. 1-5
 .42 GALIUM BOREALE L.    1-5
 .42 LEONTODON HISPIDUS L.  2-5
 .42 GENISTA TINCTORIA L.  1-5
 .43 TETRAGONOLOBUS SILIQUOS 3-6
 .43 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5
 .43 KOEL CRIS SUBS PYRAMIDA 1-5
 .43 GENISTA TINCTORIA L.  2-5
 .44 PARNASSIA PALUSTRIS L. 1-6
 .44 TETR SILI VAR. MARITIMU 3-6
 .44 GALIUM BOREALE L.    3-5
 .45 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 1-6
 .45 PARNASSIA PALUSTRIS L. 2-6
 .45 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 2-6
 .45 KOELERIA CRISTATA (L.) 1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 POLYGALA AMARA L.    1-3 1.00 384
 .15 POLY AMAR SUBS AMARELLA 1-3 .83 319
 .19 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .68 6062
 .22 LINUM CATHARTICUM L.  1-5 .64 2715
 .26 BRIZA MEDIA L.     1-6 .66 4780
 .28 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .62 8637
 .30 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .52 4975
 .32 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .48 4394
 .34 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6 .47 2857
 .36 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5 .48 3447
 .37 CAREX PANICEA L.    1-6 .45 1948
 .39 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .44 4918
 .40 GYMNADENIA CONOPSEA (L. 1-5 .40 1536
 .42 CENTAUREA JACEA L.   1-5 .40 2511
 .43 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .39 4055
 .44 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .41 6198
 .45 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 .38 3638
 .46 PARNASSIA PALUSTRIS L. 1-6 .35 1075
   BRIZA MEDIA L.     2-6
 .48 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .40 5972
 .49 FESTUCA OVINA L.    1-6 .36 5498
 .50 CAREX DAVALLIANA SM.  1-6 .31 594
 .51 PLANTAGO MEDIA L.    1-5 .32 2019
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      POLYGALA AMARA L.    1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats