Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GENISTA TINCTORIA L. 1-5
   OBS = 2056   LOC = 1869   DIS = 1504   QDR = 1226   COC = 2537

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .09 GENISTA TINCTORIA L.  2-5
 .26 EUPHORBIA VERRUCOSA (L. 1-5
 .27 LINUM CATHARTICUM L.  1-5
 .27 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 1-5
 .29 BRIZA MEDIA L.     1-6
 .29 CAREX GLAUCA MURR.   3-6
 .30 GYMNADENIA CONOPSEA (L. 1-5
 .31 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 2-5
 .31 BRIZA MEDIA L.     2-6
 .32 KOELERIA CRISTATA (L.) 1-5
 .32 KOEL CRIS SUBS PYRAMIDA 1-5
 .32 EUPHORBIA VERRUCOSA (L. 2-5
 .32 CAREX GLAUCA MURR.   1-6
 .32 LINUM CATHARTICUM L.  2-5
 .32 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 1-6
 .32 CAMPANULA GLOMERATA L. 1-5
 .33 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5
 .34 FILIPENDULA HEXAPETALA 2-6
 .34 ORCHIS MILITARIS L.   1-4
 .34 POLYGALA VULGARIS L.  1-6
 .34 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5
 .34 CENTAUREA JACEA L.   1-5
 .34 SANGUISORBA MINOR SCOP. 2-6
 .35 FILIPENDULA HEXAPETALA 1-6
 .35 TRIFOLIUM MEDIUM L.   1-6
 .35 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 4-6
 .35 TRIFOLIUM MEDIUM L.   2-6
 .35 INULA SALICINA L.    1-5
 .35 ONON SPIN SUBS PROCURRE 1-5
 .35 PLANTAGO MEDIA L.    1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 GENISTA TINCTORIA L.  1-5 1.00 1226
 .16 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .65 7799
 .19 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .61 6062
   GENISTA TINCTORIA L.  2-5
 .25 BRIZA MEDIA L.     1-6 .54 4780
 .28 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .57 8637
 .31 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .51 4918
 .33 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .46 5972
 .34 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5 .37 2639
 .36 LINUM CATHARTICUM L.  1-5 .37 2715
 .37 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .38 4055
 .38 KOELERIA CRISTATA (L.) 1-5 .32 2111
 .39 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .36 6198
 .40 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6 .31 2857
 .41 VIOLA HIRTA L.     1-5 .31 2464
   BRACHYPODIUM PINNATUM ( 4-6
 .43 GALIUM VERUM L.     1-5 .31 3361
 .44 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5 .31 3447
 .45 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 .33 5786
   BRIZA MEDIA L.     2-6
 .47 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 .30 3403
 .48 CENTAUREA JACEA L.   1-5 .29 2511
 .49 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 .30 3638
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
 .51 STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5 .28 3557
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GENISTA TINCTORIA L.  1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats