Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GENTIANA CILIATA L. 1-3
   OBS = 283   LOC = 248   DIS = 206   QDR = 186   COC = 1385

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .28 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 1-6
 .29 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 2-6
 .29 GYMNADENIA CONOPSEA (L. 1-5
 .31 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5
 .31 LINUM CATHARTICUM L.  1-5
 .32 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 2-5
 .32 KOEL CRIS SUBS PYRAMIDA 1-5
 .34 GENTIANA GERMANICA WILL 1-5
 .34 KOELERIA CRISTATA (L.) 1-5
 .34 ORCHIS MILITARIS L.   1-4
 .34 LINUM CATHARTICUM L.  2-5
 .35 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 1-5
 .36 GENTIANA CRUCIATA L.  1-3
 .37 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 2-5
 .37 THYM SERP SUBS PRAECOX 1-5
 .37 CARLINA ACAULIS L.   2-5
 .37 PLANTAGO MEDIA L.    1-5
 .37 GENTIANA GERMANICA WILL 2-5
 .37 HIPPOCREPIS COMOSA L.  2-6
 .37 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5
 .37 POLYGALA COMOSA SCHKUHR 1-4
 .38 POLYGALA CALCAREA SCHUL 1-6
 .38 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 2-6
 .38 EUPHORBIA VERRUCOSA (L. 1-5
 .39 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6
 .39 SCABIOSA COLUMBARIA L. 2-5
 .39 OPHRYS MUSCIFERA HUDS. 1-3
 .39 AVENA PRATENSIS L.   1-6
 .39 OPHRYS FUCIFLORA (CRANT 1-3
 .39 CENTAUREA SCABIOSA L.  1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 GENTIANA CILIATA L.   1-3 1.00 186
 .13 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .66 6062
 .16 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .67 8637
 .18 LINUM CATHARTICUM L.  1-5 .56 2715
 .21 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .57 4055
 .24 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .59 4918
 .26 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5 .53 2639
 .29 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .56 6198
 .31 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5 .49 3447
 .33 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 .49 3638
 .34 BRIZA MEDIA L.     1-6 .50 4780
 .36 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 .47 3403
 .38 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .47 5972
 .39 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 1-5 .41 2496
 .41 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 1-6 .38 1215
   HIPPOCREPIS COMOSA L.  2-6
 .43 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .38 3560
 .44 PLANTAGO MEDIA L.    1-5 .37 2019
 .45 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 .38 3728
 .46 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .37 3177
 .48 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .43 7799
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
 .50 CENTAUREA JACEA L.   1-5 .34 2511
 .51 GENTIANA GERMANICA WILL 1-5 .32 465
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GENTIANA CILIATA L.   1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats