Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ILEX AQUIFOLIUM L. 1-6
   OBS = 8944   LOC = 7303   DIS = 5347   QDR = 3802   COC = 2633

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .11 ILEX AQUIFOLIUM L.   2-6
 .22 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 .22 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 .25 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 .28 MESPILUS GERMANICA L.  1-5
 .29 PRUNUS AVIUM L.     1-6
 .29 LONICERA PERICLYMENUM L 3-6
 .30 HEDERA HELIX L.     1-6
 .30 VIOLA RIVINIANA RCHB.  1-5
 .30 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 .31 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
 .31 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
 .31 MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6
 .31 LUZULA PILOSA (L.) WILL 1-4
 .31 FAGUS SILVATICA L.   5-6
 .31 QUERCUS SESSILIFLORA SA 5-6
 .31 PIRUS MALUS L.     1-4
 .32 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6
 .32 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 .32 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6
 .32 PIRU MALU SUBS SILVESTR 1-4
 .32 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 .32 CONVALLARIA MAIALIS L. 1-6
 .33 POPULUS TREMULA L.   1-6
 .33 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 .33 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 .33 MELICA UNIFLORA RETZ.  3-6
 .33 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 .33 PRUNUS AVIUM L.     2-6
 .33 POA NEMORALIS L.    1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6 1.00 3802
 .18 HEDERA HELIX L.     1-6 .61 8924
 .22 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .56 7393
 .26 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .52 6358
   ILEX AQUIFOLIUM L.   2-6
 .32 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .48 4857
 .35 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .48 7884
 .37 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .40 6336
 .39 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .39 7034
 .40 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6 .34 4568
 .41 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .38 8007
 .43 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .31 5242
   HEDERA HELIX L.     3-6
 .45 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6 .25 2816
 .46 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6 .34 148
 .47 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6 .25 3392
 .48 MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6 .24 3420
 .49 CARPINUS BETULUS L.   1-6 .25 2837
 .49 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .25 4099
 .50 RUSCUS ACULEATUS L.   1-6 .26 5268
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats