Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

BUPLEURUM LONGIFOLIUM L 1-3
   OBS = 87   LOC = 73   DIS = 36   QDR = 24   COC = 635

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .33 BUPLEURUM LONGIFOLIUM L 2-3
 .47 KNAU SILV VAR. DIPSACIF 2-4
 .47 KNAU SILV VAR. DIPSACIF 1-4
 .49 ASTRANTIA MAJOR L.   2-5
 .49 ASTRANTIA MAJOR L.   1-5
 .50 KNAUTIA SILVATICA DUBY 2-5
 .51 KNAUTIA SILVATICA DUBY 1-5
 .52 CREPIS BLATTARIOIDES (L 1-5
 .52 CENTAUREA MONTANA L.  1-6
 .53 RANU ACON SUBS PLATANIF 2-6
 .53 RANU ACON SUBS PLATANIF 1-6
 .53 HERA SPHO SUBS MONTANUM 1-4
 .53 LASERPITIUM LATIFOLIUM 2-6
 .54 VICIA SILVATICA L.   2-5
 .54 LABURNUM ALPINUM (MILL. 3-5
 .55 THALICTRUM AQUILEGIFOLI 2-5
 .55 CAMPANULA RHOMBOIDALIS 1-4
 .55 CENTAUREA MONTANA L.  2-6
 .55 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6
 .56 VICIA SILVATICA L.   1-5
 .56 LABURNUM ALPINUM (MILL. 2-5
 .56 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5
 .56 LATHYRUS LUTEUS (L.) PE 1-5
 .56 DIGITALIS AMBIGUA MURRA 1-4
 .56 ACONITUM VULPARIA RCHB. 2-5
 .56 THALICTRUM AQUILEGIFOLI 1-5
 .56 CIRSIUM ERISITHALES (JA 1-3
 .57 GERANIUM SILVATICUM L. 2-6
 .57 LILIUM MARTAGON L.   1-4
 .57 LONICERA ALPIGENA L.  2-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .05 BUPLEURUM LONGIFOLIUM L 1-3 1.00  24
 .08 LASERPITIUM LATIFOLIUM 1-6 .75 1041
 .10 KNAUTIA SILVATICA DUBY 1-5 .63 776
 .12 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5 .58 602
   KNAUTIA SILVATICA DUBY 2-5
 .15 RANU ACON SUBS PLATANIF 1-6 .50 241
   ACONITUM VULPARIA RCHB. 2-5
 .18 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6 .50 946
 .19 LILIUM MARTAGON L.   1-4 .50 911
 .20 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5 .50 1320
 .22 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .50 1411
 .23 PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4 .50 2336
 .24 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .50 5170
   BUPLEURUM LONGIFOLIUM L 2-3
 .26 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6 .46 591
 .27 CENTAUREA MONTANA L.  1-6 .46 568
 .29 LATHYRUS VERNUS (L.) BE 1-5 .46 931
 .30 PIMPINELLA MAJOR (L.) H 1-5 .46 875
 .31 GALIUM MOLLUGO L.    1-6 .50 6216
 .32 SILENE INFLATA (SALISB. 1-6 .46 2683
 .33 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6 .46 3335
   RANU ACON SUBS PLATANIF 2-6
   RANUNCULUS ACONITIFOLIU 2-6
   LASERPITIUM LATIFOLIUM 2-6
 .37 ASTRANTIA MAJOR L.   1-5 .42 456
 .37 HERACLEUM SPHONDYLIUM L 1-6 .42 3040
 .38 VICIA SEPIUM L.     1-6 .42 3571
   ASTRANTIA MAJOR L.   2-5
   PIMPINELLA MAJOR (L.) H 2-5
 .40 RUMEX ARIFOLIUS ALL.  1-6 .38 597
 .41 EUPHORBIA VERRUCOSA (L. 1-5 .38 857
 .42 ROSA PENDULINA L.    1-5 .38 952
 .43 GENTIANA LUTEA L.    1-6 .38 1379
 .43 PARIS QUADRIFOLIA L.  1-4 .38 1982
 .44 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6 .38 1978
   GALIUM MOLLUGO L.    2-6
 .45 CREPIS BLATTARIOIDES (L 1-5 .33 200
 .46 CAMPANULA RHOMBOIDALIS 1-4 .33 351
 .47 DENTARIA PINNATA LAM.  1-6 .33 775
 .47 ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 1-6 .33 803
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      BUPLEURUM LONGIFOLIUM L 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats