Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SCROFULARIA NODOSA L. 1-6
   OBS = 2943   LOC = 2633   DIS = 1918   QDR = 1518   COC = 2209

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .20 STACHYS SILVATICUS L.  1-6
 .21 GALEOPSIS TETRAHIT L.  1-6
 .22 CIRCAEA LUTETIANA L.  1-6
 .25 FESTUCA GIGANTEA (L.) V 1-5
 .25 CAREX SILVATICA HUDS.  1-6
 .25 MILIUM EFFUSUM L.    1-6
 .26 GEUM URBANUM L.     1-6
 .26 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
 .26 VERONICA MONTANA L.   1-5
 .26 STACHYS SILVATICUS L.  2-6
 .27 MOEHRINGIA TRINERVIA (L 1-5
 .27 GLECHOMA HEDERACEUM L. 1-6
 .27 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 3-6
 .27 CAREX SILVATICA HUDS.  2-6
 .27 GALEOPSIS TETRAHIT L.  2-6
 .28 MELANDRYUM SILVESTRE (S 1-5
 .28 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
 .28 FRAXINUS EXCELSIOR L.  3-6
 .28 PRIMULA ELATIOR (L.) SC 1-6
 .29 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
 .29 CAREX REMOTA L.     1-6
 .29 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 .29 MOEHRINGIA TRINERVIA (L 2-5
 .30 FICARIA VERNA HUDS.   1-6
 .30 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5
 .30 VIBURNUM OPULUS L.   1-6
 .30 GEUM URBANUM L.     2-6
 .30 VERONICA MONTANA L.   2-5
 .30 MELANDRYUM SILVESTRE (S 2-5
 .31 VALERIANA OFFICINALIS L 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .10 SCROFULARIA NODOSA L.  1-6 1.00 1518
 .13 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .49 7884
 .14 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6 .45 3898
 .16 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6 .44 5486
 .18 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 .41 3774
 .20 CAREX SILVATICA HUDS.  1-6 .41 3085
 .21 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .42 6336
 .23 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .42 5268
 .24 URTICA DIOICA L.    1-6 .40 3824
 .26 MILIUM EFFUSUM L.    1-6 .38 2753
 .27 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .41 7393
 .29 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .38 4214
 .30 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6 .38 4349
 .31 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6 .37 4010
 .33 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 .38 4577
 .34 GEUM URBANUM L.     1-6 .35 2904
 .35 STACHYS SILVATICUS L.  1-6 .34 1840
 .36 CIRCAEA LUTETIANA L.  1-6 .33 1831
 .37 DESCHAMPSIA COESPITOSA 1-6 .34 3070
 .38 GLECHOMA HEDERACEUM L. 1-6 .33 2607
 .39 CARPINUS BETULUS L.   1-6 .33 4099
 .40 POA NEMORALIS L.    1-6 .33 4149
 .41 HEDERA HELIX L.     1-6 .38 8924
 .42 GALEOPSIS TETRAHIT L.  1-6 .31 2224
 .43 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5 .31 3057
 .44 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .31 3707
 .45 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6 .29 3335
   CAREX SILVATICA HUDS.  2-6
 .46 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6 .26 2781
 .47 CORNUS SANGUINEA L.   1-6 .30 5722
 .48 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .29 5034
 .49 AJUGA REPTANS L.    1-5 .27 3739
   CORYLUS AVELLANA L.   3-6
 .50 EPILOBIUM MONTANUM L.  1-4 .24 2063
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SCROFULARIA NODOSA L.  1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats