Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

LONICERA NIGRA L. 1-5
   OBS = 1765   LOC = 1523   DIS = 1223   QDR = 883   COC = 1578

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .10 LONICERA NIGRA L.    2-5
 .21 PRENANTHES PURPUREA L. 2-6
 .22 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 .24 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 1-5
 .24 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5
 .25 VERONICA LATIFOLIA L.  1-4
 .25 RIBES PETRAEUM WULFEN  1-5
 .28 POLYGONATUM VERTICILLAT 2-5
 .28 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .28 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 4-6
 .29 ABIES ALBA MILL.    1-6
 .29 ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 1-6
 .30 VERONICA LATIFOLIA L.  2-4
 .30 LONICERA ALPIGENA L.  1-4
 .30 ROSA PENDULINA L.    2-5
 .31 ABIES ALBA MILL.    3-6
 .31 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 2-5
 .31 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 .31 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5
 .31 ARUNCUS SILVESTER KOSTE 1-6
 .32 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
 .33 DENTARIA DIGITATA LAM. 1-5
 .33 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA 1-5
 .33 RUBUS IDAEUS L.     2-6
 .33 CALAMINTHA GRANDIFLORA 1-4
 .33 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6
 .34 PETASITES ALBUS (L.) MO 1-6
 .34 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5
 .34 ABIES ALBA MILL.    5-6
 .34 SAMBUCUS RACEMOSA L.  1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 LONICERA NIGRA L.    1-5 1.00 883
 .12 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .66 2616
 .16 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .65 3707
 .19 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .62 3815
 .22 ABIES ALBA MILL.    1-6 .61 3099
 .25 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .59 4514
 .27 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .52 5229
 .29 RUBUS IDAEUS L.     1-6 .49 2912
 .31 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6 .48 2219
   LONICERA NIGRA L.    2-5
 .34 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .49 7393
 .36 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .47 4214
   ABIES ALBA MILL.    3-6
 .39 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 .39 3774
 .40 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5 .37 1320
   PRENANTHES PURPUREA L. 2-6
 .42 ROSA PENDULINA L.    1-5 .36 952
 .43 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .40 5268
 .44 ASPERULA ODORATA L.   1-6 .37 2898
 .45 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .37 5170
   SORBUS AUCUPARIA L.   2-6
 .47 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .37 5034
 .48 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6 .34 2184
 .49 PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4 .32 2336
 .50 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .35 7034
 .51 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5 .30 1174
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      LONICERA NIGRA L.    1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats