Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SALVIA GLUTINOSA L. 1-4
   OBS = 379   LOC = 317   DIS = 287   QDR = 225   COC = 1466

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .16 SALVIA GLUTINOSA L.   2-4
 .31 GERANIUM NODOSUM L.   1-5
 .31 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6
 .32 GERANIUM NODOSUM L.   3-5
 .32 MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-5
 .33 EUPHORBIA DULCIS L.   2-6
 .33 MYCELIS MURALIS (L.) RC 2-5
 .35 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 .36 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6
 .36 FRAGARIA VESCA L.    2-6
 .37 CAMPANULA TRACHELIUM L. 1-4
 .38 GALI SILV SUBS ARISTATU 1-4
 .38 MELAMPYRUM NEMOROSUM L. 1-6
 .38 DIGITALIS LUTEA L.   1-5
 .38 GALIUM SILVATICUM L.  1-4
 .39 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6
 .39 SANICULA EUROPAEA L.  1-5
 .39 MELICA NUTANS L.    1-5
 .39 PRIMULA ACAULIS (L.) GR 1-5
 .39 SANICULA EUROPAEA L.  2-5
 .39 DAPHNE LAUREOLA L.   1-5
 .39 DAPHNE LAUREOLA L.   2-5
 .39 GALIUM SILVATICUM L.  2-4
 .39 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6
 .39 LATHYRUS VERNUS (L.) BE 1-5
 .40 RIBES ALPINUM L.    1-5
 .40 MELICA NUTANS L.    2-5
 .40 NEOTTIA NIDUS-AVIS (L.) 1-3
 .40 LILIUM MARTAGON L.   1-4
 .40 EVONYMUS LATIFOLIA MILL 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .11 SALVIA GLUTINOSA L.   1-4 1.00 225
 .14 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .59 5034
   SALVIA GLUTINOSA L.   2-4
 .19 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .54 7884
 .21 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .49 5268
 .23 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6 .44 1978
 .25 MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-5 .43 2104
 .26 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6 .44 3549
 .28 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 .42 4577
 .29 HELLEBORUS FOETIDUS L. 1-4 .37 2272
 .31 POA NEMORALIS L.    1-6 .38 4149
 .32 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .37 3643
 .33 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6 .38 5486
 .34 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6 .33 2083
 .35 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .34 5229
 .36 GERANIUM NODOSUM L.   1-5 .30 569
 .37 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .31 2616
 .38 CORONILLA EMERUS L.   1-5 .30 1737
 .39 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .36 8007
   FRAGARIA VESCA L.    2-6
 .40 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6 .30 4349
 .41 ACER OPALUS MILLER   1-5 .28 1105
 .42 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .32 7393
 .43 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .30 5170
 .43 HEDERA HELIX L.     1-6 .34 8924
 .44 ABIES ALBA MILL.    1-6 .27 3099
 .45 SANICULA EUROPAEA L.  1-5 .26 1403
 .45 FESTUCA HETEROPHYLLA LA 1-6 .26 2031
 .46 CAMPANULA TRACHELIUM L. 1-4 .26 1745
   EUPHORBIA DULCIS L.   2-6
 .47 CLEMATIS VITALBA L.   1-6 .27 2941
 .48 VIBURNUM LANTANA L.   1-5 .26 3675
 .49 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .26 3707
 .49 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 .27 3830
 .50 MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6 .25 2837
 .50 CORNUS SANGUINEA L.   1-6 .28 5722
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SALVIA GLUTINOSA L.   1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats