Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GENTIANA TENELLA ROTTBO 1-3
   OBS = 139   LOC = 133   DIS = 94   QDR = 71   COC = 611

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .33 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .37 COBRESIA BELLARDII (ALL 4-6
 .37 SALIX RETUSA L.     1-6
 .38 SALI RETU VAR. SERPYLLI 1-6
 .39 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .39 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .39 ANTENNARIA CARPATHICA ( 1-4
 .40 FESTUCA PUMILA VILL.  3-5
 .40 CAREX CAPILLARIS L.   1-5
 .40 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
 .40 ASTRAGALUS LAPPONICUS ( 1-5
 .40 SALI RETU VAR. SERPYLLI 3-6
 .40 SALIX RETUSA L.     3-6
 .40 LIGUSTICUM MUTELLINOIDE 1-3
 .41 GENT VERN SUBS BRACHYPH 1-2
 .41 CAREX RUPESTRIS BELLARD 1-5
 .41 SILENE ACAULIS L.    1-6
 .42 GENTIANA BAVARICA L.  1-5
 .42 GENT BAVA SUBS TERGLOUE 1-3
 .42 SILENE ACAULIS L.    2-6
 .42 ERIGERON UNIFLORUM L.  1-4
 .42 ASTRAGALUS LAPPONICUS ( 2-5
 .43 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .43 CAREX CURVULA ALL.   1-6
 .43 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .44 ANTENNARIA CARPATHICA ( 2-4
 .44 CAREX RUPESTRIS BELLARD 3-5
 .44 LIGUSTICUM MUTELLINOIDE 2-3
 .44 SALIX RETICULATA L.   1-6
 .45 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 GENTIANA TENELLA ROTTBO 1-3 1.00  71
 .12 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 .61 403
 .16 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .59 959
 .18 POA ALPINA L.      1-6 .58 1788
 .21 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6 .55 566
 .24 GENTIANA VERNA L.    1-4 .54 955
 .26 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 .52 537
 .29 SILENE ACAULIS L.    1-6 .51 766
 .31 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5 .48 446
 .32 ERIGERON UNIFLORUM L.  1-4 .42 398
 .34 ARENARIA CILIATA L.   1-5 .41 404
   POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .36 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .37 794
 .37 CAREX CAPILLARIS L.   1-5 .35 154
 .39 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5 .35 481
 .40 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .37 2746
 .41 LIGUSTICUM MUTELLINOIDE 1-3 .34 200
 .42 SEDUM ATRATUM L.    1-5 .32 207
 .43 CAREX CURVULA ALL.   1-6 .32 386
 .43 SALIX RETUSA L.     1-6 .31 372
 .44 DRABA AIZOIDES L.    1-3 .31 555
 .45 ASTER ALPINUS L.    1-4 .31 591
 .46 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6 .30 250
 .47 MINUARTIA SEDOIDES HIER 1-5 .30 487
   COBRESIA BELLARDII (ALL 4-6
 .48 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5 .28 291
 .49 SILE ACAU SUBS EXSCAPA 1-6 .28 349
 .50 CAREX NIGRA ALL.    1-6 .27 447
 .50 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 .27 713
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GENTIANA TENELLA ROTTBO 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats