Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
   OBS = 1662   LOC = 1374   DIS = 1060   QDR = 733   COC = 2420

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .20 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .22 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5
 .23 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .24 POA ALPINA L.      1-6
 .24 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .24 POA ALPINA L.      2-6
 .26 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .26 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .26 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .27 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .27 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .27 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
 .28 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .28 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .29 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .29 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .30 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .30 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .30 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .31 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .31 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .32 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-4
 .32 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .33 EUPHRASIA ALPINA LAM.  1-5
 .33 LOTU CORN VAR. ALPINUS 2-5
 .33 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5
 .33 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .33 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .33 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5
 .34 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .10 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 1.00 733
 .20 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .99 1509
 .23 POA ALPINA L.      1-6 .57 1788
 .25 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .51 8637
 .26 GENTIANA VERNA L.    1-4 .41 955
 .28 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .41 1220
 .30 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .40 959
 .31 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .39 1665
 .33 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .37 655
 .34 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .41 6198
 .35 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .34 1135
 .36 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .39 7102
   POA ALPINA L.      2-6
 .38 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .27 794
 .39 SILENE ACAULIS L.    1-6 .27 766
 .39 GEUM MONTANUM L.    1-5 .27 677
 .40 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 .26 569
 .41 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4 .26 772
   MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5
 .42 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .27 3177
   MYOSOTIS SILVATICA (EHR 2-6
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
 .44 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .25 2746
 .44 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4 .24 484
 .45 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4 .23 510
 .45 PLANTAGO ALPINA L.   1-6 .22 567
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats