Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

GALI PUMI SUBS PUSILLUM 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .34 GALI PUMI SUBS PUSILLUM 2-4
 .51 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
 .52 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .53 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
 .55 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .55 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .56 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .56 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 2-5
 .56 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .56 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5
 .57 POA ALPINA L.      1-6
 .57 THYM SERP SUBS POLYTRIC 1-5
 .57 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .57 SAXIFRAGA EXARATA VILL. 1-3
 .57 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
Ecart
 .57 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .58 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 2-5
 .58 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .58 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 2-5
 .58 AVENA MONTANA VILL.   2-5
 .58 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4
 .58 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .58 POA ALPINA L.      2-6
 .58 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .58 FESTUCA VARIA (HAENCKE) 1-6
 .58 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .59 ASTER ALPINUS L.    2-4
 .59 VERO FRUT SUBS FRUTICAN 1-4
 .59 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .59 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5