Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .24 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .26 POA ALPINA L.      1-6
 .28 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .28 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .28 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .28 POA ALPINA L.      2-6
 .28 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
 .29 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .30 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .30 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .30 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
 .30 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .31 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .31 GEUM MONTANUM L.    1-5
Ecart
 .32 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .32 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .32 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .32 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .32 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .33 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-5
 .33 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .33 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5
 .33 PHLEUM ALPINUM L.    1-6
 .33 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .33 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .34 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .34 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .34 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .34 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6