Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PSEUDOTSUGA DOUGLASII ( 1-6
   OBS = 153   LOC = 145   DIS = 135   QDR = 122   COC = 616

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .34 PSEUDOTSUGA DOUGLASII ( 3-6
 .38 DIGITALIS PURPUREA L.  1-6
 .38 DIGITALIS PURPUREA L.  2-6
 .42 HOLCUS MOLLIS L.    1-6
 .42 CORYDALLIS CLAVICULATA 1-6
 .43 HOLCUS MOLLIS L.    3-6
 .43 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 .44 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
 .45 CAREX PILULIFERA L.   1-6
 .45 HYPERICUM PULCHRUM L.  1-5
 .45 BETULA VERRUCOSA EHRH. 3-6
 .45 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 .46 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
 .46 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 .47 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 .47 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 .48 QUERCUS RUBRA L.    1-6
 .48 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 .49 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
 .49 LUZULA ALBIDA (HOFFM.) 3-6
 .49 LUZULA ALBIDA (HOFFM.) 1-6
 .49 HYPERICUM PULCHRUM L.  2-5
 .49 RHAMNUS FRANGULA L.   2-6
 .50 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 .50 PINUS STROBUS L.    1-5
 .50 BLECHNUM SPICANT (L.) W 1-6
 .50 LONICERA PERICLYMENUM L 3-6
 .50 PRUNUS SEROTINA EHRH.  1-6
 .51 BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6
 .51 VIOLA RIVINIANA RCHB.  1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .18 PSEUDOTSUGA DOUGLASII ( 1-6 1.00 122
 .23 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .60 7034
 .28 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .58 6358
 .31 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .44 7393
 .34 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6 .40 3433
 .36 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .42 6336
 .38 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .37 5242
 .40 HOLCUS MOLLIS L.    1-6 .34 2904
 .42 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6 .34 3224
 .44 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6 .33 2816
 .45 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .30 4857
   DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
   PSEUDOTSUGA DOUGLASII ( 3-6
 .50 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .23  28
 .51 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6 .23 3830
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PSEUDOTSUGA DOUGLASII ( 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats