Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

QUERCUS RUBRA L. 1-6
   OBS = 318   LOC = 281   DIS = 217   QDR = 160   COC = 665

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 QUERCUS RUBRA L.    3-6
 .25 PRUNUS SEROTINA EHRH.  1-6
 .36 BETULA VERRUCOSA EHRH. 3-6
 .37 LONICERA PERICLYMENUM L 3-6
 .38 RHAMNUS FRANGULA L.   2-6
 .39 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 .39 HOLCUS MOLLIS L.    1-6
 .39 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 .39 HOLCUS MOLLIS L.    3-6
 .40 BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6
 .40 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 .40 BETULA PUBESCENS EHRH. 3-6
 .41 PRUNUS VIRGINIANA L.  1-5
 .41 HYPERICUM PULCHRUM L.  1-5
 .41 PRUNUS SEROTINA EHRH.  3-6
 .42 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
 .43 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 .44 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
 .45 HYPERICUM PULCHRUM L.  2-5
 .45 QUERCUS SESSILIFLORA SA 5-6
 .45 PRUNUS VIRGINIANA L.  3-5
 .45 POLY SPIN SUBS SPINULOS 1-5
 .45 CAREX PILULIFERA L.   1-6
 .46 MESPILUS GERMANICA L.  1-5
 .46 POPULUS TREMULA L.   2-6
 .46 POLY SPIN SUBS SPINULOS 2-5
 .46 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 .46 POPULUS TREMULA L.   1-6
 .46 LONI PERI VAR. PERICLYM 3-6
 .47 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .11 QUERCUS RUBRA L.    1-6 1.00 160
 .16 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .70 6336
 .20 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .64 4857
 .24 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .63 6358
 .27 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6 .56 3420
 .30 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6 .51 3224
 .32 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .53 7034
 .35 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .51 5242
 .37 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .47 3815
 .39 HOLCUS MOLLIS L.    1-6 .45 2904
 .41 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .45 4394
 .43 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6 .42 2816
 .45 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .47 7884
   QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
   RHAMNUS FRANGULA L.   2-6
 .50 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .43 7393
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      QUERCUS RUBRA L.    1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats