Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PRUNUS VIRGINIANA L. 1-5
   OBS = 50   LOC = 44   DIS = 27   QDR = 19   COC = 166

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .20 PRUNUS VIRGINIANA L.  3-5
 .40 QUERCUS RUBRA L.    3-6
 .41 QUERCUS RUBRA L.    1-6
 .44 PRUNUS SEROTINA EHRH.  1-6
 .49 PRUNUS SEROTINA EHRH.  3-6
 .51 LUZULA PILOSA (L.) WILL 2-4
 .52 LONICERA PERICLYMENUM L 3-6
 .53 POLY SPIN SUBS SPINULOS 1-5
 .53 POLY SPIN SUBS SPINULOS 2-5
 .54 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
 .54 BETULA PUBESCENS EHRH. 3-6
 .54 LUZULA PILOSA (L.) WILL 1-4
 .54 BETULA VERRUCOSA EHRH. 3-6
 .55 MAIANTHEMUM BIFOLIUM (L 2-5
 .55 CONVALLARIA MAIALIS L. 3-6
 .55 LUZULA ALBIDA (HOFFM.) 3-6
 .55 CAREX BRIZOIDES L.   4-6
 .56 BETU PUBE VAR. PUBESCEN 1-6
 .56 CRATAEGUS TANACETIFOLIA 1-3
 .56 LONI PERI VAR. PERICLYM 3-6
 .56 LUZULA ALBIDA (HOFFM.) 1-6
 .57 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 .57 ENDYMION NON-SCRIPTUM ( 3-6
 .57 PINUS STROBUS L.    3-5
 .58 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6
 .58 BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6
 .58 POLYSTICHUM SPINULOSUM 2-6
 .58 LONI PERI VAR. PERICLYM 1-6
 .59 CAREX BRIZOIDES L.   1-6
 .59 ENDYMION NON-SCRIPTUM ( 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .06 PRUNUS VIRGINIANA L.  1-5 1.00  19
   SORBUS AUCUPARIA L.   2-6
 .17 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .95 3815
 .21 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .84 6336
 .25 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6 .79 3420
 .28 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .79 7034
 .31 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .68 4514
 .34 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .68 4857
 .36 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .63 5242
   PRUNUS VIRGINIANA L.  3-5
   QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
 .42 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .58 6358
 .44 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .58 7393
 .46 QUERCUS RUBRA L.    1-6 .53 160
   RHAMNUS FRANGULA L.   2-6
 .49 BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6 .53 1496
 .51 LUZULA PILOSA (L.) WILL 1-4 .53 1896
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PRUNUS VIRGINIANA L.  1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats