Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

BLECHNUM SPICANT (L.) W 1-6
   OBS = 1993   LOC = 1756   DIS = 1426   QDR = 1126   COC = 1668

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .11 BLECHNUM SPICANT (L.) W 2-6
 .33 LUZULA SILVATICA (HUDS. 3-6
 .34 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6
 .34 LUZULA SILVATICA (HUDS. 2-6
 .35 POLY SPIN SUBS SPINULOS 1-5
 .35 POLYSTICHUM SPINULOSUM 2-6
 .36 POLY SPIN SUBS SPINULOS 2-5
 .37 POLY SPIN SUBS DILATATU 1-6
 .37 ILEX AQUIFOLIUM L.   2-6
 .37 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 .38 BETULA PUBESCENS EHRH. 3-6
 .38 BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6
 .38 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 .38 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 .39 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 .39 BETULA VERRUCOSA EHRH. 3-6
 .39 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 .40 SORBUS AUCUPARIA L.   2-6
 .40 LUZULA PILOSA (L.) WILL 1-4
 .40 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 .40 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6
 .40 DIGITALIS PURPUREA L.  1-6
 .40 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 2-6
 .40 LONICERA PERICLYMENUM L 3-6
 .40 MAIANTHEMUM BIFOLIUM (L 2-5
 .41 POLY SPIN SUBS DILATATU 2-6
 .41 LUZULA ALBIDA (HOFFM.) 1-6
 .41 MAIANTHEMUM BIFOLIUM (L 1-5
 .41 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 .41 LUZULA PILOSA (L.) WILL 2-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 BLECHNUM SPICANT (L.) W 1-6 1.00 1126
 .18 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 .51 3774
 .21 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .51 7393
   BLECHNUM SPICANT (L.) W 2-6
 .27 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .49 6358
 .30 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .47 4514
 .33 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .45 7034
 .35 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .44 4857
 .37 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .38 3707
 .39 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6 .38 3802
 .41 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6 .36 2781
 .42 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .34 6336
 .43 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .32 3815
   ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 2-6
 .46 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .35 7884
 .47 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6 .29 3420
 .48 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .30 5242
 .49 HEDERA HELIX L.     1-6 .35 8924
 .50 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6 .27 2184
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      BLECHNUM SPICANT (L.) W 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats