Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ORCH MACU SUBS HELODES 1-2
   OBS = 84   LOC = 81   DIS = 37   QDR = 28   COC = 402

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .46 PEDICULARIS SILVATICA L 1-4
 .47 CIRS TUBE SUBS ANGLICUM 1-6
 .47 PEDICULARIS SILVATICA L 2-4
 .48 SCORZONERA HUMILIS L.  1-6
 .50 CIRSIUM TUBEROSUM (L.) 3-6
 .50 CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5
 .50 CIRS TUBE SUBS ANGLICUM 3-6
 .50 CAREX PULICARIS L.   1-5
 .51 SCORZONERA HUMILIS L.  2-6
 .51 DANTHONIA DECUMBENS (L. 2-5
 .51 CAREX PANICEA L.    1-6
 .52 AGROSTIS CANINA L.   1-6
 .53 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6
 .53 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5
 .53 CAREX PANICEA L.    3-6
 .53 MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6
 .53 GENTIANA PNEUMONANTHE L 1-5
 .54 SALIX REPENS L.     1-6
 .54 CAREX BINERVIS SM.   1-4
 .54 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
 .54 LOBELIA URENS L.    1-4
 .54 CAREX PULICARIS L.   3-5
 .54 JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6
 .54 ERICA TETRALIX L.    1-6
 .54 GENISTA ANGLICA L.   1-5
 .54 CIRSIUM TUBEROSUM (L.) 1-6
 .54 SCUTELLARIA MINOR L.  1-5
 .54 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 1-4
 .54 AGROSTIS CANINA L.   3-6
 .54 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 2-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .08 ORCH MACU SUBS HELODES 1-2 1.00  28
 .16 ORCHIS MACULATA L.   1-5 1.00 1597
 .22 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .89 4975
 .25 CIRSIUM TUBEROSUM (L.) 1-6 .61 1473
 .28 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .61 4394
 .31 JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6 .57 2191
 .33 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .54 5324
 .35 CAREX PANICEA L.    1-6 .50 1948
 .36 CIRS TUBE SUBS ANGLICUM 1-6 .46 804
 .38 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6 .46 3433
 .40 ERICA TETRALIX L.    1-6 .43 801
 .41 HOLCUS LANATUS L.    1-6 .46 5272
 .43 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5 .43 1887
 .44 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6 .43 2857
 .45 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 1-4 .39 753
 .46 HYDROCOTYLE VULGARIS L. 1-6 .39 1032
   MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6
 .49 SCORZONERA HUMILIS L.  1-6 .39 1489
 .50 AGROSTIS CANINA L.   1-6 .36 1799
 .51 LOTUS ULIGINOSUS SCHK. 1-6 .36 2099
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ORCH MACU SUBS HELODES 1-2
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats