Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PEDICULARIS SILVATICA L 1-4
   OBS = 972   LOC = 910   DIS = 704   QDR = 545   COC = 1044

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .14 PEDICULARIS SILVATICA L 2-4
 .31 CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5
 .32 JUNCUS SQUARROSUS L.  1-6
 .35 SCORZONERA HUMILIS L.  1-6
 .36 AGROSTIS CANINA L.   1-6
 .36 LUZU CAMP SUBS ERECTA D 2-5
 .37 CAREX STELLULATA GOOD. 2-6
 .38 CAREX STELLULATA GOOD. 1-6
 .38 WAHLENBERGIA HEDERACEA 1-5
 .38 LUZU CAMP SUBS ERECTA D 1-5
 .39 SCORZONERA HUMILIS L.  2-6
 .40 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 2-4
 .40 JUNCUS SQUARROSUS L.  3-6
 .40 CIRS TUBE SUBS ANGLICUM 1-6
 .40 GENISTA ANGLICA L.   1-5
 .41 GENISTA ANGLICA L.   2-5
 .41 WAHLENBERGIA HEDERACEA 2-5
 .41 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 1-4
 .41 AGROSTIS CANINA L.   3-6
 .41 SCUTELLARIA MINOR L.  1-5
 .41 CARE FLAV SUBS OEDERI R 1-6
 .42 JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6
 .42 DANTHONIA DECUMBENS (L. 2-5
 .43 CAREX GOODENOUGHI GAY  1-6
 .43 CAREX PULICARIS L.   1-5
 .44 SCUTELLARIA MINOR L.  2-5
 .44 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6
 .44 ORCHIS MACULATA L.   2-5
 .45 VIOLA PALUSTRIS L.   1-5
 .45 CAREX PANICEA L.    1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .11 PEDICULARIS SILVATICA L 1-4 1.00 545
 .17 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .80 4975
 .20 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .56 4394
 .23 JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6 .49 2191
 .26 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .54 7102
 .28 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .48 5324
 .30 CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5 .43 1209
 .32 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6 .45 3433
 .34 HOLCUS LANATUS L.    1-6 .47 5272
 .36 CAREX PANICEA L.    1-6 .42 1948
 .38 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5 .41 1887
 .39 SCORZONERA HUMILIS L.  1-6 .39 1489
 .41 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6 .40 2857
 .42 LOTUS ULIGINOSUS SCHK. 1-6 .39 2099
 .44 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .42 5502
   PEDICULARIS SILVATICA L 2-4
 .47 AGROSTIS CANINA L.   1-6 .37 1799
 .48 LUZU CAMP SUBS ERECTA D 1-5 .37 1498
 .50 NARDUS STRICTA L.    1-6 .37 2155
 .51 ORCHIS MACULATA L.   1-5 .35 1597
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PEDICULARIS SILVATICA L 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats